Over: indre del av fjorden Skjomen i Narvik kommune. Platåbreen Frostisen til høyre.


tirsdag 22. mars 2011