Over: indre del av fjorden Skjomen i Narvik kommune. Platåbreen Frostisen til høyre.


lørdag 30. april 2011

Giftig vårtegn

Tysbast (Daphne mezerum) i blomst

Tysbast er et sikkert vårtegn der den blomstrer på bar kvist  mellom smeltende snøflekker, lenge før andre planter har våknet til live. Bladene og bær kommer først senere på sommeren. Er så heldig å ha noen eksemplarer av den artige lille busken i fjellbjørkeskogen ved hytta. Denne planten er faktisk en av våre aller giftigste vekster, og fra gammelt av heter det at seks bær er nok til å drepe en ulv. Jeg fant denne heftige beskrivelsen av symptomene på tysbastforgiftning:

"Forgiftning med tysbast gir seg først utslag i en brennende fornemmelser i hals og svelg, slimhinnene hovner opp og spyttsekresjonen øker. Dernest blir man tørst, får vanskeligheter med å svelge, opplever kraftige magesmerter, kolikk, blodig oppkast, diaré, hodepine, nyrebetennelse, smerter ved vannlatingen og blod i urinen, sterk opphisselse, økt temperatur, svært hurtig puls, svimmelhet, krampe, og i alvorligere tilfelle død på grunn av lammelse av åndedrettet eller blodsirkulasjonen."

Her gjelder det med andre ord å bare se men ikke røre...

Tysbast (Daphne mezerum). Blader og frukter (bær)