Over: indre del av fjorden Skjomen i Narvik kommune. Platåbreen Frostisen til høyre.


mandag 14. mai 2012