Over: indre del av fjorden Skjomen i Narvik kommune. Platåbreen Frostisen til høyre.


søndag 15. januar 2012

Fjellflora

Nå midtvinters passer det bra med noen godbiter fra sommerens fjellflora...

Skrubbær

 Stjernesildre

 Gulsildre

 Fjellarve

 Fjellmarikåpe

 Issoleie

 Søterot

 Kvitlyng

 Fjellmarinøkkel

 Sotstarr

 Svartkurle